GDPR

Adatvédelem mindenkinek / Data protection for everyone

Beköszöntő

2017. április 25. 11:00 - poklaszlo

Új szelek az európai adatvédelemben

Lassan félidejéhez érkezik az új egységes adatvédelmi rendelet alkalmazására való felkészülési idő. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet [helyesen: irányelv] hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) ("Rendelet" vagy "GDPR") ugyanis 2016. május 25. napján lépett hatályba és a hatályba lépésétől számított 2 év áll rendelkezésre a Rendelet alkalmazására történő felkészülésre, azaz 2018. május 25-től élesben alkalmazandók a Rendelet szabályai. A GDPR hatályba lépése az európai adatvédelem új korszakát nyitotta meg, hiszen az irányelvi szintű szabályozást, a közvetlenül alkalmazandó Rendelet váltja fel.  

Az idő előrehaladtával egyre több adatkezelő és adatfeldolgozó ismeri fel, hogy sürgősen lépéseket kell tenniük a Rendeletnek való megfelelés érdekében. A Rendeletben megjelenő hatalmas összegű bírság (amely elérheti a 20 millió eurót vagy vállalkozások esetében az előző pénzügyi év teljes éves világpiaci forgalmának legfeljebb 4 %-át kitevő összeget) igen alkalmas eszköz a figyelemfelkeltésre. Ha másért nem is, emiatt biztosan sok vállalkozás tekinti át adatkezelési gyakorlatát és igyekszik lépéseket tenni annak érdekében, hogy a Rendeletnek megfelelően kezeljék a személyes adatokat.

A blogban igyekszünk segítséget nyújtani a GDPR megjelenésével kialakuló új helyzetben való eligazodásban, a Rendelet alkalmazására való felkészülésben, illetve általánosságban az adatvédelmi kérdésekben való tájékozódásban.

Az adatvédelem, a Rendelet hatályba lépésétől függetlenül is, egyre fontosabb szerepet tölt be a mindennapjainkban. A technológiai fejlődésnek köszönhetően egyre több adat válik elérhetővé, amelyek felhasználására számtalan lehetőség kínálkozik. Az érintettek tudatossága azonban nem mindig tart lépést az új lehetőségek megjelenése jelentette kihívásokkal, így fontos, hogy az érintettek is minél egyszerűbben és több forrásból juthassanak a személyes adataik kezelésével kapcsolatos információkhoz. Bízom benne, hogy ezen a blogon is hasznos olvasnivalóval szolgálunk az ő részükre is.

A rendeleti szabályozás jellegéből adódóan kiemelt hangsúlyt kap 2018. május 25-e után, hogy a Rendelet szabályait miként értelmezik és alkalmazzák az Európai Unió egyes tagállamaiban, hogyan alakul a felügyeleti hatóságok gyakorlata, mennyire alakul ki egységes jogértelmezés a Rendelet egyes kérdései kapcsán. Az új adatvédelmi rezsim tehát hosszabb időre érdekes témát szolgáltat majd a szabályozással megcélzott adatkezelőknek, adatfeldolgozóknak, érintetteknek és minden érdeklődőnek.    

Pók László