GDPR

Adatvédelem mindenkinek / Data protection for everyone

Hol tartanak az EU tagállamok a GDPR-hoz kapcsolódó jogalkotással?

2017. szeptember 29. 11:15 - poklaszlo

Utolsó frissítés: 2018.06.19.

Vészesen közeledik a GDPR alkalmazandóvá válásának 2018. május 25-i időpontja. Számos adatkezelőnél és adatfeldolgozónál már javában zajlik a felkészülés a GDPR alkalmazására. Bár a GDPR tagállami jogokba való átültetésére nincs szükség, mivel rendeletként közvetlenül alkalmazandó valamennyi EU tagállamban, ugyanakkor a tagállamoknak saját adatvédelmi jogukat hozzá kell igazítaniuk a GDPR-hoz, hogy az alkalmazás gördülékeny legyen jövő tavasztól (illetve át kell ültetniük a 2016/680/EU irányelvet a bűnügyi tárgyú adatkezelésekre vonatkozóan). 

Jelentős bizonytalanságot okoz, hogy számos tagállamban még kevéssé körvonalazódik, hogy pontosan milyen módon teszik az adott tagállam jogát GDPR-kompatibilissé. Elsőként Németországban, majd Ausztriában született meg az új adatvédelmi törvény, amely már tekintettel van az adatvédelmi rendeletre. A többi tagállamban jó esetben már elkezdődött a jogalkotás, de több tagállamban még tervezetként sem ismert, hogy mire lehet számítani a jogalkotótól. Az alábbiakban összegyűjtöttük, hogy egyes tagállamok hogyan állnak a felkészüléssel. 

(Az EU 28 tagállama mellett, a táblázatban szerepelnek az Európai Gazdasági Térség tagállamai és Svájc is, amelyek szintén terveznek jogalkotási lépéseket a GDPR-ra tekintettel.)   

Ország

"Implementációs" folyamat állása

Megjegyzés 

 Ausztria

Van elfogadott törvény, amelyet 2017. július 31-én hirdettek ki.

Az új osztrák adatvédelmi törvény (Datenschutzgesetz – DSG) elérhető német nyelven.

 Belgium

Tervezet 2017. augusztus 23-án került közzétételre.

Az új Belga Adatvédelmi Hatóságról (Gegevensbeschermingsautoriteit/ Autorité de protection des données) szóló törvényt 2017. december 3-án fogadták el és 2018. január 10-én kihirdetésre került. (Frissítve: 2018.01.23.)

A tervezet elérhető itt (flamand és francia nyelven). 

Az új Belga Adatvédelmi Hatóságot létrehozó törvény elérhető itt. Egy rövid angol nyelvű összefoglaló pedig megtalálható itt.  

 Bulgária

Nincs tudomásunk nyilvánosan elérhető tervezetről.

Az itt elérhető rövid, angol nyelvű összefoglaló szerint Bulgária több eltérést is tervez a GDPR-tól. (Frissítve: 2018.05.21.)  

 Ciprus

Nincs tudomásunk nyilvánosan elérhető tervezetről. 

 

 Cseh Köztársaság

2017. szeptemberében tettek közzé egy tervezetet.

Egy rövid angol nyelvű összefoglaló elérhető itt.

 Dánia

2017. október 25-én került a tervezet benyújtásra a Parlamentnek. (Frissítve: 2017.12.22.)

A tervezetek elérhetők itt és itt (dán nyelvű).

 Egyesült Királyság

 

Az új adatvédelmi törvény elfogadásra került és május 25-től hatályos (Data Protection Act 2018) (Frissítve: 2018.05.25.)

(2017. szeptember 13-án került a tervezet benyújtásra a Parlamentnek.) 

Az új adatvédelmi törvény elérhető itt (Data Protection Act 2018).

(A tervezet elérhető itt. A tervezethez kapcsolódó magyarázat (Explanatory Notes) pedig itt.)

 Észtország

Nincs tudomásunk nyilvánosan elérhető tervezetről. 

 

 Finnország

2016. februárjában egy munkacosport került felállításra, amely elkészítette a GDPR finnországi implementációjával kapcsolatos jelentését. 

A jelentés elérhető itt (finn nyelvű).

 Franciaország

Franciaországban még a GDPR hatályba lépése előtt  elfogadtak olyan jogszabálymódosítást, amely a GDPR egyes elemeit beépítette a francia jogba. Vélhetően további törvénymódosításra lesz azonban szükség.  

Az új adatvédelmi törvény tervezetét első olvasatban február 9-én elfogadta a Nemzetgyűlés (Asemblée Nationale). A végleges jóváhagyást követően kerülhet a tervezet a Szenátus elé. (Frissítve: 2018.02.14.)

A 2016-ban elfogadott törvény elérhető itt (franciául). Összefoglaló angol nyelven elérhető itt.

Az új francia adatvédelmi törvény tervezete elérhető itt (francia nyelven). Angol nyelvű összefoglaló elérhető itt

 Görögország

Nincs tudomásunk nyilvánosan elérhető tervezetről. 

 

 Hollandia

Az új adatvédelmi törvény elfogadásra került. (Frissítve: 2018.05.25.)

2017. december 13-án a törvényjavaslat benyújtásra került a parlamentnek. (Frissítve: 2017.12.22.)

Az új törvény eléhető hollandul itt.

(A javaslat elérhető itt hollandul.)

 Horvátország

2018. május 10-én közzétették az elfogadott új törvényt. (Frissítve: 2018.05.21.)

A törvény elérhető itt (horvátul). Egy rövid angol nyelvű összefoglaló elérhető itt

 Írország

Az ír kormány közzétette az új adatvédelmi törvény tervezetét, a "Data Protection Bill 2018"-t. A törvény elfogadása folyamatban van. (Frissítve: 2018.02.17.)

2017. májusában került közzétételre egy tervezet, az ún. "General Scheme of the Data Protection Bill".

A Data Protection Bill 2018 elérhető itt. Egy angol nyelvű összefoglaló pedig itt

A "General Scheme of the Data Protection Bill" elérhető itt.

 Lengyelország

2017. szeptember 14-én került közzétételre egy tervezet.

Összefoglaló a tervezetről elérhető itt (angol nyelvű).

 Lettország

2017. szeptember 13-án került közzétételre egy tervezet.  

A tervezet elérhető itt (lett nyelven).  

 Litvánia

2017. júniusában került közzétételre egy tervezet.

A tervezet elérhető itt (litván nyelven).  

 Luxemburg

2017. szeptember 12-án került a tervezet benyújtásra a Parlamentnek. 

A tervezet elérhető itt (franciául).

 Magyarország

2018. június 19-én benyújtásra került a Parlamentnek az Infotv. módosítására vonatkozó javaslat. (Frissítve: 2018.06.19.) 

(Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló előterjesztés 2017. augusztus végén került közzétételre. A tervek szerint 2018. októberében kerül majd benyújtásra a Parlamentek.) (Frissítve: 2017.12.22.) 

A törvényjavaslat elérhető itt. (Frissítve: 2018.06.19.) 

(Az előterjesztés elérhető itt. Az előterjesztésről korábban részletesebben is írtunk a blogon.)

 Málta

Nincs tudomásunk nyilvánosan elérhető tervezetről. 

 

 Németország

Németország volt az első EU tagállam, amely elfogadta a GDPR-t implementáló új adatvédelmi törvényét. A kihirdetésre 2017. július 5. napján került sor.

Az új német szövetségi adatvédelmi törvény elérhető németül és angolul.

 Olaszország

Nincs tudomásunk nyilvánosan elérhető tervezetről. 

 

 Portugália

Nincs tudomásunk nyilvánosan elérhető tervezetről. 

 

 Románia

2017. szeptember 5-én került közzétételre egy tervezet.  

A tervezet elérhető itt (román nyelven).

 Spanyolország

2017. november 10-én a Miniszter Tanácsa (Council of Ministers) jóváhagyta a tervezetet. (Frissítve: 2018.02.03.)   

A tervezet elérhető itt (spanyolul). Angol nyelvű összefoglaló a tervezet főbb pontjairól itt érhető el. 

 Svédország

 

A GDPR-hoz kapcsolódó törvényt április 19-én fogadták el. (Frissítve: 2018.05.21.)

(Egy jelentés és egy tervezet 2017. májusában került publikálásra.)

A törvény svéd nyelven elérhető itt.

(A jelentés és a tervezet elérhető itt (svédül).)

 Szlovákia

Az új szlovák adatvédelmi törvény (18/2018 Coll.) 2018. január 30. napján került kihirdetésre. (Frissítve: 2018.04.11.)

A törvény elérhető itt (szlovák nyelven). Angol nyelvű összefoglaló itt érhető el. (A törvény korábbi tervezete elérhető itt szlovák nyelven).

 Szlovénia

Egy tervezet már közzétételre került. (Frissítve: 2018.01.24.)

 A tervezet elérhető itt (szlovén nyelven).

 

 

 

Európai Gazdasági Térség (EGT):

 

 

 Izland

Nincs tudomásunk nyilvánosan elérhető tervezetről. 

 

 Lichtenstein

Nincs tudomásunk nyilvánosan elérhető tervezetről. 

 

 Norvégia

2017. júliusában került közzétételre egy tervezet.

A tervezet elérhető itt (norvég nyelven). Összefoglaló a tervezettel kapcsolatban elérhető itt (angolul).

 

 

 

 +1: Svájc

Egy felülvizsgált tervezet jelent meg 2017. szeptember 15-én.

A felülvizsgált tervezet elérhető itt (németül). Rövid összefoglaló a tervezetről elérhető itt (angolul).

 

 

 

További nagyon hasznos anyagok találhatók a tagállami implementációs folyamatokkal kapcsolatban az alábbi linkeken. Az ezekben szereplő információkat a fenti összeállítás készítése során is figyelembe vettem, természetesen, ahol volt újabb információ, ott a frissebb információt igyekeztem beépíteni a táblázatba.

- ReeddSmith: Four months until the GDPR (January 26, 2018) 

- Baker&McKenzie: National Legislation Survey (January, 2018)

EU Countries Drag Heels on Laws to Enforce New Privacy Powers (Bloomberg Law, January 26, 2018, by Stephen Gardner)

GDPR Implementation: State of play in the Member States – on 6 December 2017

- Sherman & Sterling: Brexit and GDPR: What to Expect in 2018

- TaylorWessing: EU implementation and derogations table (November 2017)

- Latham & Watkins' GDPR Implementation – At a Glance (as of October 2017) 

- Cearta.ie blog (ongoing updates!)

- Bird & Bird GDPR tracker

- Baker McKenzie: National Legislation Survey (2017. június)